SASECON

Body Worn Cameras
 كمرات التسجيل المحمولة 
  Security Systems  
  الأنظمة الأمنية
Anti-Drone System
نظام مكافحة الطائرات المسيرة
Perimeter Intrusion Detection System
أنظمة مكافحة التسلل
ِArmored Doors & Shutters
أبواب الأمان المصفحة والسحابة
Non-Contact Human Body Tempruture Detection Camera Camera
Inspection Cameras
كمرات التفتيش